Շինարարական աշխատանքներ

 • Ճանապարհների շինարարություն
 • Կամուրջների, թունելների և արհեստական կառուցվածքների շինարարություն
 • Տարածքների բարեկարգում
 • Շինմոնտաժային, շիննորոգման աշխատանքներ
 • Հողային աշխատանքներ
 • Ասֆալտապատման աշխատանքներ

Արտադրանք և վաճառք

 • Ասֆալտբետոն
 • Խիճ - չափսը (5÷10, 10÷15, 5÷25, 20÷40, 40÷70)
 • Կոպճային ավազ
 • Բազալտե ավազ
 • Ավազախիճ չափսը (0÷40, 0÷15)
 • Կոպիճ
 • Բետոն

Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման տեխնոլոգիան

Ասֆալտբետոնե խառնուրդի պատրաստման տեխնոլոգիան
եվ նրա հսկողությունը: Գոստ 9128-2009

- Ա/բ խառնուրդի պատրաստման համար պետք է նախօրոք լաբորատոր պայմաններում մշակել նրա կազմը (խճի, ավազի, հանքային փոշու եվ բիտումի քանակները):
- Ա/բ խառնուրդի կազմը ճշգրիտ ապահովելու համար անհրաժեշտ է կատարել այդ նյութերի նախնական տեսակավորում (տեսակավորող սարքերը տեղադրվում են մինչև սառը ուղղահայաց էլեվատոր)

- Գործարանի զետեղարաններից դեպի խառնարան բաց թողնվող նյութերի քանակը պետք է համապատասխանի լաբորատորիայի կողմից առաջարկված խառնուրդի կազմին:
- Ծածկերի վերականգնման համար նախատեսվում է բոլոր կարգերի ճանապարհներին օգտագործվող ա/բ խառնուրդ.
l մարկայի
Ա տիպի

որտեղ` խճի պարունակությունը պետք է լինի 50 - 60% (պետ. ստանդարտ 9128-2009)
- Խառնուրդի պատրաստման համար առաջին հերթին խառնարան է տրվում խիճը, ավազը, հանքային փոշին, որոնց խառնուրդը ստանալուց հետո տրվում է համապատասխան քանակի բիտում` հետագա խառնման համար:
- Խճի եվ ավազի ջերմաստիճանը խառնման ընթացքում պետք է լինի 165-185 աստ C:
- Հանքային փոշին տրվում է սառը վիճակում:
- Բիտումի ջերմաստիճանը պետք է լինի 130-150 աստ. C:
- Խառնարանից բաց թողնելու ժամանակ ա/բ խառնուրդը պետք է ունենա 140-160 աստ C:
- Խճի հատիկային կազմը պետք է լինի այնպիսին, որ նա անցնի`
20 մմ մաղով  90-100%
15 մմ մաղով  75-100 %
- Ա/բ խառնուրդի պատրաստման ընթացքում նյութերի քանակի թույլատրելի սխալը պետք է լինի ոչ ավել`
խիճ ՞ 3%
ավազ ՞3%
բիտում ՞1.5%
հանք. փոշի ՞1.5%

- բիտումի ջերմաստիճանը ստուգվում է 2 ժամը մեկ անգամ:
- Խառնուրդը կազմող մյուս նյութերը հսկվում են անընդհատ:
- Պատրաստի խառնուրդի ջերմաստիճանը ստուգվում է ամեն մի ինքնաթափում:
- Ա/բ խառնուրդի որակը ստուգվում է ամեն հերթափոխի ընթացքում մեկ անգամ, լաբորատոր պայմաններում:
- Խառնուրդի տեղափոխման հեռավորությունը պետք է լինի 1.5 ժամից ոչ ավել, օդի ջերմաստիճանը 10 աստ. C բարձր լինելու դեպքում:
- Նախնական տեսակավորող սարքերի աշխատանքը եվ բաղադրիչների կշռման հարմարանքները ստուգվում են 2 շաբաթը մեկ անգամ, իսկ կասկած առաջանալու դեպքում, անմիջապես:
- Ակնադիտական ուսումնասիրման ժամանակ ա/բ խառնուրդը պետք է լինի համասեռ, շարժուն, այն չպետք է կպչի մեքենայի թափքին:
Կասկած լինելու դեպքում այն պետք է ստուգվի լաբորատոր պայմաններում:
- Ա/բ հատիկային կազմը ստուգվում է 3 հերթափոխը մեկ անգամ, իսկ խճի պարունակությունը յուրաքանչյուր հերթափոխում, արագացված եղանակով:
- Ա/բ խառնուրդի (Ա տիպ) մեջ օգտագործվող խճի ամրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 1000-ից:
- Խճի մեջ (Ա տիպ) թույլատրվում է տափակ եվ ասեղնաձեվ հատիկներ` 15% ոչ ավել:
- Խճի եվ ավազի մեջ կավային մասնիկների կամ փոշու պարունակությունը չպետք է գերազանցի 1% -ից:
- Հանքային նյութերի կմախքի ծակոտկենությունը չպետք է գերազանցի 23% -ից:
- Ա/բ խառնուրդը պետք է բավարարի հետեվյալ պայմաններին`

 

Ցուցանիշների անվանումը Կլիմայական գոտիները
l ll, lll lV, V

Ջրահագեցումը ըստ ծավալի %

Ա տիպ

Բ եվ Գ

Վ եվ Դ

Մնացորդային ծակոտկենությունը ըստ ծավալի %2.0-3.5

1.5-3.0

1.0-2.5

2.0-3.52.0-5.0

1.5-4.0

1.0-4.5

2.0-5.03.0-7.0

2.5-6.0

2.5-6.0

3.0-7.0

l մարկայի Ա տիպի ա/բ հատիկային կազմը պետք է լինի.

 

Խառնուրդի մարկան եվ տիպը Հատիկային կազմը % փոքր է մմ
20 15 10 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.14 0.071
Ա 90-100 75-100 62-100 40-50 28-38 20-28 14-20 10-15 6-12 4-10

- Մինչև բանվորական ջերմաստիճանը տաքացրած բիտումը անհրաժեշտ է օգտագործել 5 ժամվա ընթացքում:
- Ա/բ խառնուրդը պատրաստելուց հետո պետք է անմիջապես դատարկել խառնարանից տեղափոխող մեքենաները կամ պահեստի զետեղարան:
- Ա/բ խառնուրդի պատրաստման ժամանակ, կախված բիտումի մածուցիկությունից, օգտագործվող նյութերը պետք է ունենան հետեվյալ ջերմաստիճանները`

Խառնուրդի տեսակը Բիտումի մարկան Ջերմաստիճան C աստ.
Բիտում Խիճ և ավազ Ա/բ խառնուրդ
տաք

ԲՆԴ 40/60, 60/90 90/130
ԲՆ. 60/90, 90/130

130-150 165-185 140-160
գոլ

ԲՆԴ 130/200, 200/300, 130/200
ԲՆ. 200/300

110-130 145-165 120-140

ԱԳ 130/200
ՄԳ 130/200

80-100
90-100

115-135
125-145

90-110
100-12


- Ա/բ խառնուրդը պատրաստելու համար պետք է ունենալ անհրաժեշտ քանակի խիճ, ավազ, հանքային փոշի և բիտում
- Խառնուրդը պատրաստելու ժամանակ պետք է կատարել նախնական չափավորում ըստ ծավալների, լաբորատոր պայմաններում մշակված հատիկաչափական կազմի համապատասխան:
Յուրաքանչյուր զետեղարանից որոշակի հատիկային կազմ ունեցող խոնավ խիճը և ավազը չափավորված ծավալներով մատուցվում է չորացնող և տաքացնող վառարան: Վառարանից խառնուրդը տեղփոխվում է դեպի կրկնակի տեսակավորող մաղեր, այնտեղից էլ համապատասխան զետեղարաններ:
Այս զետեղարաններից չափավորված խիճը, ավազը և հանքային փոշին որոշակի կշռաչափով մատուցվում են խառնարան (բիտումը մատուցվում է առանձին):
- Խառնուրդի պատրաստման ցիկլը համարվում է ավարտված, երբ այն լցվում է խառնուրդ
տեղափոխող մեքենան, կամ գործարանի խառնուրդի պահեստավորման զետեղարան:

Արտարժույթի փոխարժեք

Exchange Rates of Armenian Dram (AMD)

ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC

Berma CJSC Berma CJSC